Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Patient-/brukarföreningar

Illustrationsfoto

Patientföreningar i Norden

Sällsynta diagnoser

Vid varje diagnos i diagnoslistan framgår om det finns en patientförening i Sverige, Norge, Danmark, Finland och/eller Island som du kan kontakta.

Kanske har du glädje av att kunna kontakta en patientförening i något av de andra länderna, om det inte finns en förening i ditt eget land.

Gå via alfabetet överst på sidan och undersök kontaktmöjligheterna för den diagnos som du är intresserad av.

Dansk kontaktordning

Illustrationsfoto

Kontakt med andra

Den danska kontaktordningen har överförts till Sjaelde Diagnoser, www.sjaeldnediagnoser.dk.

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd