Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Erytropoetisk protoporfyri

Andra beteckningar för "Erytropoetisk protoporfyri"

Svenska

 • Erytropoetisk protoporfyri
 • Porfyri
 • Ärftlig ferrokelatasbrist

Engelska

 • Erythropoietic protoporphyria
 • EPP, Porphyria, Erythropoietic protoporphyria, Inherited ferrochelatase deficiency

Danska

 • Erytropoietisk protoporfyri
 • Porfyri, erytropoietisk protoporfyri

Norska

 • Erytropoietisk protoporfyri
 • EPP
 • Porfyri, erytropoietisk protoporfyri

Finsk

 • Erytropoieettinen protoporfyria

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd