Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Costellos syndrom (Faciokutant skeletalt syndrom)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Costellos syndrom"

Svenska

  • Faciocutaneoskeletal syndrome
  • Faciokutant skeletalt syndrom
  • FCS-syndromet

Engelska

  • Costello syndrome, Faciocutaneoskeletal syndrome, FCS syndrome

Danska

  • Costello syndrom
  • Faciocutaneoskeletal syndrom

Norska

  • Costellos syndrom
  • Faciocutaneoskeletal syndrom
  • FCS syndrom

Finsk

  • Costello-oireyhtymä

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd