Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Kortväxthet

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Notat

Kortväxthet er en beteckning för många olika diagnoser. I diagnoslistan finns separata informationsmateriel om t ex akondroplasi, diastrofisk dysplasi, cleidokranial dysplasi, pseudoakondroplasi, spondyloepifyseal dysplasi (medfödd och med sen debut), chondrodysplasia punctata.

Andra beteckningar för "Kortväxthet"

Engelska

  • Dwarfism

Danska

  • Dværgvækst
  • Væksthæmning

Norska

  • Kortvoksthet

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd