Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Trisomi 14-mosaiksyndromet (Kromosom 14, Trisomi 14-mosaiksyndromet)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Notat

Andra beteckningar för "Trisomi 14-mosaiksyndromet"

Svenska

  • Kromosom 14, Trisomi 14-mosaiksyndromet

Engelska

  • Mosaic Trisomy 14 Syndrome

Danska

  • Trisomi 14 mosaik syndrom
  • Kromosom 14, Trisomi mosaik

Norska

  • Kromosom 14, trisomi mosaikk

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd