Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Partiell trisomi 15q-syndromet (Kromosom 15, Trisomi 15q-syndromet)

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Partiell trisomi 15q-syndromet"

Svenska

  • Kromosom 15, 15q-duplikationssyndromet
  • Kromosom 15, Partiell trisomi 15q-syndromet
  • Kromosom 15, Trisomi 15q-syndromet

Engelska

  • Partial trisomy 15q Syndrome

Danska

  • Partiel trisomi 15q syndrom
  • Kromosom 15, Partiel trisomi 15q syndrom
  • Trisomi 15q-syndrom

Norska

  • Kromosom 15, partiell trisomi

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd