Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Ellis-van Crevelds syndrom och Weyers akrofaciala dysostos (Chondroectodermal dysplasia)

Notat

Andra beteckningar för "Ellis-van Crevelds syndrom och Weyers akrofaciala dysostos"

Svenska

  • EVC
  • Kondroektodermal dysplasi

Engelska

  • Ellis-van Creveld syndrome and Weyers acrofacial dysostosis
  • Chondroectodermal dysplasia
  • EVC
  • Kondroektodermal dyplasi

Danska

  • Ellis van Creveld syndrom

Norska

  • Ellis van Creveld

Finsk

  • Kondroektodermaalinen dysplasia

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd