Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Churg-Strauss syndrom

Andra beteckningar för "Churg-Strauss syndrom"

Engelska

 • Churg Strauss Syndrome
 • Allergic Angiitis and Granulomatosis
 • Eosinophilic Granulomatous Vasculitis

Danska

 • Churg-Strauss syndrom
 • Allergisk granulomatøs vasculitis

Norska

 • Churg-Strauss vaskulitt
 • Churg-Strauss syndrom

Finsk

 • Churg-Sraussin oireyhtymä
 • Allerginen granulomatoottinen vaskuliitti
 • Allerginen granulomatoottinen verisuonitulehdus
 • Churg-Straussin syndrooma
 • Churg-Straussin tauti
 • Eosinofiilinen granulomatoottinen polyangiitti, EGPA
 • Morbus Churg-Strauss

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd