Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Congenital erythropoietic porphyria (Congenital erythropoietic porphyria)

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Notat

Andra beteckningar för "Congenital erythropoietic porphyria"

Engelska

  • Erythropoietic porphyria, congenital
  • CEP
  • Congenital erythropoietic porphyria
  • Günter's disease

Danska

  • Medfødt erytropoietisk porfyri
  • Porfyri, medfødt erytropoietisk

Norska

  • Medfødt erytropoietisk porfyri
  • EP
  • Günther sykdom
  • Porfyri, medfødt erytropoietisk porfyri

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd