Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Myotonia congenita (Congenital myotonia, Myotonia congenita, Thomsen disease, Becker myotonia)

Andra beteckningar för "Myotonia congenita"

Svenska

 • Beckers myotoni
 • Thomsens sjukdom

Engelska

 • Congenital myotonia, Myotonia congenita, Thomsen disease, Becker myotonia

Danska

 • Medfødt myotoni
 • Beckers sygdom
 • Myotoni, medfødt
 • Myotonia congenita
 • Thomsens sygdom

Norska

 • Medfødt myotoni
 • Beckers sykdom
 • Myotonia congenita
 • Thomsens sykdom

Finsk

 • Myotonia congenita
 • Beckerin tauti
 • Thomsenin tauti

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd