Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Bartters syndrom och Gitelmans syndrom (Bartter syndrome and Gitelman syndrome, Primary renal tubular hypokalemic alkalosis, Hyperprostaglandin E syndrome, Familial hypokalemia-hypomagnesemia)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Bartters syndrom och Gitelmans syndrom"

Svenska

  • Familjär hypokalemi-hypomagnesemi
  • Hyperprostaglandin E-syndromet
  • Primär renal tubulär hypokalemisk metabolisk alkalos

Engelska

  • Bartter syndrome and Gitelman syndrome, Primary renal tubular hypokalemic alkalosis, Hyperprostaglandin E syndrome, Familial hypokalemia-hypomagnesemia

Danska

  • Bartter syndrom

Norska

  • Bartter Syndrome

Finsk

  • Bartterin tauti

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd