Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Kongenital binjurebarkshyperplasi

Andra beteckningar för "Kongenital binjurebarkshyperplasi"

Svenska

 • Adrenogenitalt syndrom
 • AGS
 • CAH
 • Congenital adrenal hyperplasia

Engelska

 • Congenital adrenal hyperplasia
 • Adrenal Hyperplasia, Congenital, Due To 21-Hydroxylase Deficiency

Danska

 • Adrenogenitalt syndrom
 • Binyrebarkhyperplasi med 21-hydroxylasemangel, kongenit
 • Kongenit binyrebarkhyperplasi med 21-hydroxylasemangel

Norska

 • Medfødt binyrebarksvikt (CAH)
 • adrenogenitalt syndrom
 • Adrenogenitalt syndrom
 • Disorders of sexual development (DSD)

Finsk

 • Synnynnainen lisämunuaishyperplasia
 • CAH
 • Synnynnäinen lisämunuaisen liikakasvu

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd