Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Tay-Sachs sjukdom (Tay-Sachs Disease, GM2 gangliosidoses, Hexosaminidase A deficiency, Hexosaminidase B deficiency, Sandhoff disease, Activator protein deficiency, AB variant)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Tay-Sachs sjukdom"

Svenska

 • Hexosaminidas B-brist
 • AB-varianten
 • Aktivatorproteinbrist
 • GM2-gangliosidos
 • Hexosaminidas A-brist
 • Sandhoffs sjukdom

Engelska

 • Tay-Sachs Disease, GM2 gangliosidoses, Hexosaminidase A deficiency, Hexosaminidase B deficiency, Sandhoff disease, Activator protein deficiency, AB variant

Danska

 • Tay-Sachs sygdom

Norska

 • Tay-Sachs sykdom
 • Gangliosidose
 • Infantil GM2

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd