Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Spinal muskelatrofi (SMA IV)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Notat

I det svenska informationsmaterialet ingår beskrivningar av SMA I (Werdnig-Hoffmans sjukdom), SMA II och SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom).

Andra beteckningar för "Spinal muskelatrofi"

Svenska

 • SMA 0
 • SMA I (Werdnig-Hoffmanns sjukdom)
 • SMA II
 • SMA III (Kugelberg-Welanders sjukdom)
 • SMA IV

Engelska

 • Spinal muscular atrophy

Danska

 • Spinal muskelatrofi
 • Kugelberg-Welander sygdom
 • SMA I
 • SMA II
 • SMA III
 • Werdnig-Hoffmann sygdom

Norska

 • Spinal muskelatrofi
 • SMA type I
 • SMA type II
 • SMA type III
 • Werdnig-Hoffmanns sykdom

Finsk

 • Spinaalinen lihasatrofia
 • SMA I (Werdnig-Hoffmannin tauti)
 • SMA II (keskivaikea muoto eli intermediate SMA, myÃ?¶s Werdnig-Hoffmannin tauti)
 • SMA III (Kugelberg-Welanderin tauti)
 • SMA IV (aikuisiän spinaaliset lihasatrofiat)

Isländska

 • Spinal Muscular Atrophy (SMA)
 • SMA

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd