Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Pallister-Killians syndrom (Tetrasomi 12p-syndromet)

Andra beteckningar för "Pallister-Killians syndrom"

Svenska

 • Isokromosom 12p-syndromet
 • Kromosom 12, Isokromosom 12p-syndromet
 • Tetrasomi 12p-syndromet

Engelska

 • Pallister-Killian syndrome
 • PKS, Isochromosome 12p syndrome, Tetrasomy 12p syndrome

Danska

 • Pallister-Killian syndrom
 • Kromosom 12, isokromosom 12p
 • PKS

Norska

 • Pallister-Killian syndrome
 • Kromosom 12, isokromosom 12p
 • PKS

Finsk

 • Pallister-Killian -oireyhtymä

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd