Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Monosomi 4q-syndromet (4q-deletionssyndromet)

Andra beteckningar för "Monosomi 4q-syndromet"

Svenska

  • 4q-deletionssyndromet
  • Interstitiell deletion 4q
  • Kromosom 4, 4q-deletionssyndromet

Engelska

  • Monosomy 4q

Danska

  • Monosomi 4q
  • Kromosom 4, Monosomi 4q

Norska

  • Monosomi 4q
  • Kromosom 4, del 4q (interstitiell, partiell)

Finsk

  • Monosomia 4q

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd