Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Vit substans sjukdomar (White Matter Disease)

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Notat

Leukodystrofier är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. I diagnoslistan finns separata informationsmaterial om t ex Alexanders leukodystrofi, Canavans leukodystrofi, adrenoleukodystrofi, metakromatisk leukodystrofi.

Andra beteckningar för "Vit substans sjukdomar"

Engelska

  • White Matter Disease
  • WMD

Danska

  • Leukodystrofier

Norska

  • Hvit substans-sykdommer
  • Leukodystrofier
  • WMD

Finsk

  • Aivojen valkean aineen sairaudet
  • Leukodystrofiat

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd