Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Primära immunbristsjukdomar (Congenital immune deficiency diseases)

Information/Diagnosbeskrivningar

Notat

Primär immunbrist är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. I diagnoslistan finns separata informationsmaterial om t ex svår kombinerad immunbrist, variabel immunbrist, Wiskott-Aldrichs syndrom, hyper IgM-syndromet, X-kromosombunden agammaglobulinemi, hemofagocyterande syndrom.

Andra beteckningar för "Primära immunbristsjukdomar"

Engelska

  • Congenital immune deficiency diseases

Danska

  • Medfødt immundefekt sygdomme
  • Primær immundefekt

Norska

  • Primære (medfødte) immunsviktsykdommer
  • Primær immunsvikt

Finsk

  • Synnynnäinen immuunipuutos

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd