Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Kryopyrinassocierade periodiska syndrom (NOMID)

Kontaktmöjligheter

Andra beteckningar för "Kryopyrinassocierade periodiska syndrom"

Svenska

 • CAPS
 • CINCA
 • Cryopyrin associated periodic syndromes
 • Familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom
 • FCAS
 • Kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom
 • Muckle-Wells syndrom
 • MWS
 • NOMID
 • Systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut

Engelska

 • Cryopyrin associated periodic syndromes

Danska

Norska

 • Cryopyrin assosiert periodisk syndrom
 • CAPS

Finsk

 • Muckle-Wellsin oireyhtymä

Isländska

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd