Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Pantothenatkinas-associerad neurodegeneration (Neurodegeneration with brain iron accumulation 1)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Pantothenatkinas-associerad neurodegeneration"

Svenska

 • Hallervorden-Spatz sjukdom
 • NBIA 1
 • Neurodegeneration with brain iron accumulation 1
 • PKAN

Engelska

 • Pantothenate kinase-associated neurodegeneneration
 • Hallervorden-Spatz Disease
 • Neuroaxonal Dystrophy, Late Infantile
 • PKAN

Danska

 • Neuroaxonal dystrofi, sen infantil
 • Hallervorden-Spatz sygdom

Norska

 • Panthothenate kinase-assosiert nevrodegenerativ sykdom
 • Hallevorden-Spatz' sykdom
 • PKAN

Finsk

 • Pigmentoitunut pallidusrappeuma
 • Hallervorden-Spatzin oireyhtymä
 • Hallervorden-Spatzin sairaus

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd