Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Dystrofia myotonika (Dystrofia myotonika typ 2)

Andra beteckningar för "Dystrofia myotonika"

Svenska

 • Dystrofia myotonika typ 1
 • Dystrofia myotonika typ 2
 • Kongenital dystrofia myotonika
 • PROMM
 • Proximal myoton myopati
 • Steinerts sjukdom

Engelska

 • Dystrophy myotonica, Steinert disease, Dystrophia myotonica type 1, Congenital dystrophia myotonica, Dystrophia myotonica type 2, Proximal myotonic myopathy, PROMM

Danska

 • Myotonisk dystrofi
 • Dystrophia myotonica

Norska

 • Dystrofia myotonika
 • DM1
 • DM2
 • DMC
 • Dystrofia myotonika type 1
 • Dystrofia myotonika type 2
 • Dystrophia Myotonica Congenita
 • Proksymal myotonisk myopati (DM2)
 • Steinerts sykdom (DM1)

Finsk

 • Dystrofia myotonica
 • DM1 (Steinertin tauti)
 • DM2 (PROMM)

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd