Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Dysmeli

Notat

Dysmeli är en medfödd skada (reduktionsmissbildning) på en eller flera extremiteter, dvs avsaknad av arm, ben eller del därav. Dysmeli är inte tillräckligt ovanligt för att hamna inom definitionen för små och mindre kända handikappgrupper, men kan förekomma som ett av symtomen i en del diagnoser, t ex TAR-syndromet.

Andra beteckningar för "Dysmeli"

Engelska

  • Congenital limb deficiency

Danska

  • Dysmeli

Norska

  • Dysmeli

Finsk

  • Dysmelia

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd