Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Spinocerebellär ataxi 11 (Spinocerebellar ataxia 11)

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Spinocerebellär ataxi 11"

Svenska

  • SCA 11

Engelska

  • Spinocerebellar ataxia 11

Danska

  • Spinocerebellar ataksi 11
  • SCA 11

Norska

  • Spinocerebellær ataksi type 11
  • SCA11

Finsk

  • Spinoserebellaarinen ataksia tyyppi 11 (SCA11)
  • SCA11

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd