Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Rubinstein-Taybis syndrom (Rubinstein-Taybi syndrome)

Andra beteckningar för "Rubinstein-Taybis syndrom"

Engelska

  • Rubinstein-Taybi syndrome
  • Broad thumb-hallux syndrome
  • Rubinstein syndrome

Danska

  • Rubinstein-Taybi syndrom

Norska

  • Rubinstein-Taybis syndrom
  • RTS

Finsk

  • Rubinstein-Taybi oireyhtymä

Isländska

  • Rubinstein-Taybi heilkenni
  • Rubinstein-Taybi syndrome

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd