Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

(Tyrosinemia type 2)

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för ""

Engelska

  • Tyrosinemia type 2
  • Tyrosine transaminase deficiency

Danska

  • Tyrosinæmi type 2
  • Keratosis palmoplantaris med corneadystrofi
  • Richner-Hanhart syndrom
  • Tyrosin transaminase mangel

Norska

  • Tyrosinemi type 2
  • Keratoderma palmo plantaris

Finsk

  • Tyrosinemia II

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd