Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Markörkromosom 15-syndromet (Idic(15)-syndromet)

Andra beteckningar för "Markörkromosom 15-syndromet"

Svenska

  • Idic(15)-syndromet
  • Kromosom 15

Engelska

  • Marker chromosome 15 syndrome, Idic (15) syndrome, Isodicentric 15 syndrome, Inverted duplication (15)

Danska

  • Isodicentrisk kromosom 15
  • Inverted duplicated chromosome 15
  • Kromosom 15, Isodicentrisk

Norska

  • Isodisentrisk kromosom 15
  • Invertert duplikasjon, kromosom 15
  • Kromosom 15, isodisentrisk

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd