Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Isokromosom 18p-syndromet (Isochromosome 18p syndrome, Tetrasomy 18p)

Andra beteckningar för "Isokromosom 18p-syndromet"

Svenska

  • Tetrasomi 18p-syndromet

Engelska

  • Isochromosome 18p syndrome, Tetrasomy 18p

Danska

  • Isokromosom 18p syndrom
  • Kromosom 18, Isokromosom 18p syndrom

Norska

  • Isokromosom 18p
  • Kromosom 18, isokromosom 18p

Finsk

  • Isokromosomi 18 p -oireyhtymä

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd