Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

X-kromosombunden agammaglobulinemi

Andra beteckningar för "X-kromosombunden agammaglobulinemi"

Svenska

  • Brutons sjukdom/agammaglobulinemi
  • Könsbunden agammaglobulinemi
  • Könsbunden gammaglobulinbrist

Engelska

  • X-linked agammaglobulinemia, Bruton disease/agammaglobulinemia, Sex-linked gammaglobulin deficiency, Sex-linked agammaglobulinemia, Bruton agammaglobulinemia turosine kinase

Danska

  • X-bunden agammaglobulinæmi
  • Bruton agammaglobulinæmi

Norska

  • Brutons agammaglobulinemi
  • X-bundet agammaglobulinemi

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd