Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Alpers sjukdom (Alpers progressive infantile poliodystrophy)

Andra beteckningar för "Alpers sjukdom"

Svenska

 • Alpers-Huttenlochers sjukdom

Engelska

 • Alpers progressive infantile poliodystrophy
 • Alpers diffuse degeneration of cerebral grey matter with hepatic cirrhosis

Danska

 • Alpers syndrom
 • Alpers-Huttenlochers syndrom

Norska

 • Alpers sykdom
 • Alpers-Huttenlochers sykdom
 • PNDC
 • Progressiv infantil poliodystrofi

Finsk

 • Alpersin tauti
 • POLG I

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd