Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Alagilles syndrom (Alagille syndrome)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Alagilles syndrom"

Svenska

 • Arteriohepatisk dysplasi
 • Kromosom 20, Monosomi 20p12-syndromet

Engelska

 • Alagille syndrome
 • Alagille's syndrome
 • Arteriohepatic dysplasia
 • Monosomy 20p12 syndrome

Danska

 • Alagilles syndrom
 • Arteriohepatisk dysplasi
 • Kromosom 20, monosomi 20p12

Norska

 • Alagille syndrom
 • Kromosom 20, monosomi 20p12

Finsk

 • Alagillen oireyhtymä

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd