Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Spinocerebellär ataxi 10 (SCA 10)

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Spinocerebellär ataxi 10"

Svenska

  • SCA 10

Engelska

  • Spinocerebellar ataxia 10

Danska

  • Spinocerebellar ataksi 10
  • SCA 10

Norska

  • Spinocerebellær ataksi type 10
  • SCA10

Finsk

  • Spinoserebellaarinen ataksia tyyppi 10 (SCA10)
  • SCA10

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd