Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Fabrys sjukdom (Fabry disease, Anderson-Fabry disease, Alpha-galactosidase A deficiency, Angiokeratoma corporis diffusum)

Andra beteckningar för "Fabrys sjukdom"

Svenska

 • Alfa-galaktosidas A-brist
 • Anderson-Fabrys sjukdom
 • Angiokeratoma corporis diffusum

Engelska

 • Fabry disease, Anderson-Fabry disease, Alpha-galactosidase A deficiency, Angiokeratoma corporis diffusum

Danska

 • Fabrys sygdom

Norska

 • Fabrys sykdom

Finsk

 • Fabryn tauti
 • Alfa-galaktosidaasi A:n puute
 • Anderson-Fabryn tauti
 • Angiokeratooma corporis diffusum
 • Hereditaarinen dystooppinen lipidoosi
 • Keramiidi triheksosidaasi puute

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd