Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Primär ciliär dyskinesi (Medfödd cilieorörlighet)

Andra beteckningar för "Primär ciliär dyskinesi"

Svenska

  • Immotile cilia syndrome
  • Kartageners syndrom
  • Medfödd cilieorörlighet

Engelska

  • Kartagener syndrome

Danska

  • Primær cilie dyskinesi
  • Kartagener syndrom

Norska

  • Kartagener syndrom

Finsk

  • Primaari siliaarinen dyskinesia
  • Kartagenerin oireyhtymä
  • PCD

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd