Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

MELAS (MELAS)

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "MELAS"

Svenska

 • Mitochondrial encephalomyopathy with lactic acidosis and stroke-like episodes
 • Mitokondriell encefalomyopati med laktacidos och strokeliknande attacker

Engelska

 • Mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactid acidoses and stroke-like episodes
 • MELAS

Danska

 • MELAS syndrom
 • Myopathy, encephalopathy, Lactid Acidosis and Stroke like episodes

Norska

 • MELAS
 • MEM
 • Mitokondrie-encephalopathy lactacidose and strokelike episodes

Finsk

 • MELAS
 • Mitokondriaalinen enfalopathia, laktaattiasidoosi, aivoperäinen sairaus

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd