Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Amyotrofisk lateralskleros (Motorneuronsjukdom)

Andra beteckningar för "Amyotrofisk lateralskleros"

Svenska

 • ALS
 • Motorneuronsjukdom
 • Primär lateral skleros
 • Progressiv bulbär pares
 • Progressiv spinal muskelatrofi
 • Pseudobulbär pares
 • PSMA

Engelska

 • Amyotrophic lateral sclerosis
 • ALS, Progressive spinal muscular atrophy, Progressive bulbar palsy, Pseudobulbar palsy, Primary lateral sclerosis, Motor neurone disease

Danska

 • Amyotrofisk lateral sklerose
 • ALS

Norska

 • Amyotrofisk lateral sklerose
 • ALS

Finsk

 • Amyotrofinen lateraaliskleroosi
 • ALS

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd