Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Hunters sjukdom (MPS II)

Andra beteckningar för "Hunters sjukdom"

Svenska

 • Iduronatsulfatasbrist
 • MPS II
 • Mukopolysackaridos typ II

Engelska

 • Hunter syndrome
 • Mucopolysaccharidosis type II, MPS II, Iduronate sulfatase deficiency

Danska

 • Mucopolysaccharidose type II
 • Hunter syndrom

Norska

 • Hunters sykdom
 • MPS II

Finsk

 • Mukopolysakkaridoosi
 • Hunterin tauti, MPS
 • Mykopolysakkaridoosit

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd