Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Facioskapulohumeral muskeldystrofi

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Facioskapulohumeral muskeldystrofi"

Svenska

  • FSHD

Engelska

  • Facioscapulohumeral muscular dystrophy 1A
  • FSHMD1A

Danska

  • Facio-scapulo-humeral muskeldystrofi 1A

Norska

  • Fasio-scapulo-humeral muskeldystrofi
  • FSHD
  • FSHMD

Finsk

  • Fasio-skapulo-humeraalinen lihasdystrofia
  • FSHD

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd