Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Goldenhars syndrom

Andra beteckningar för "Goldenhars syndrom"

Svenska

 • Hemifacial mikrosomi
 • OAVS
 • Oculo-auriculo-vertebral spectrum
 • Okuloaurikulovertebralt spektrum

Engelska

 • Goldenhar syndrome
 • First and Second Branchial Arch Syndrome
 • HFM, Hemifacial microsomia
 • Oculo-auriculo-vertebral spectrum, OAVS

Danska

 • Goldenhar syndrom
 • Facio-Auriculo-Vertebral Spectrum
 • FAV
 • Goldenhar-Gorlin Syndrom
 • Hemifacial microsomi
 • OAVS
 • Oculo-Auriculo-Vertebral Dysplasi
 • Oculo-Auriculo-Vertebralt spektrum

Norska

 • Hemifacial mikrosomi
 • Goldenhar syndrom

Finsk

 • Hemifaciaalinen mikrosomia
 • Goldenharin oireyhtymä

Isländska

 • Goldenhar heilkenni
 • Hemifacial microsomia

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd