Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Dandy-Walker-like malformation atrioventricular septal defect (Craniocerebellocardiac dysplasia)

Information/Diagnosbeskrivningar

Beklagar, men Rarelink har ingen svensk information om denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Kontaktmöjligheter

Beklagar, men Rarelink har ingen länk till svensk förening eller kontaktperson för denna diagnos. Vänligen se de andra skandinaviska länkarna.

Andra beteckningar för "Dandy-Walker-like malformation atrioventricular septal defect"

Engelska

  • Dandy-Walker-like malformation atrioventricular septal defect
  • 3C syndrome
  • Craniocerebellocardiac dysplasia
  • Ritscher-Schinzel syndrome

Danska

  • Ritscher-Schinzel syndrom
  • 3C syndrom
  • CCC syndrom
  • Craniocerebellocardiac dysplasi

Norska

  • Ritscher-Schinzel syndrom
  • Cranio-cerebello-cardiac syndrom

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd