Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos (CLN 3)

Notat

Andra beteckningar för "Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos"

Svenska

 • CLN3
 • JNCL
 • Juvenil Battens sjukdom
 • Juvenil neuronal ceroid-lipofuscinos
 • Spielmeyer-Vogts sjukdom

Engelska

 • Ceroid lipofuscinosis neuronal 3, juvenile
 • Batten Disease
 • CLN 3
 • Neuronal ceroid lipofuscinosis juvenile type

Danska

 • Spielmeyer-Vogt syndrom
 • Batten sygdom

Norska

 • Juvenil nevronal ceroid lipofuscinose (JNCL)
 • Battens sykdom
 • CLN3
 • Spielmeyer-Vogts sykdom

Finsk

 • JNCL-tauti
 • Batten-Spielmeyer-Vogt
 • Battenin tauti
 • CLN3
 • Juveniili neuronaalinen seroidi-lipofuskinoosi
 • Spielmeyer - Sjögren
 • Spielmeyer - Vogt - Sjögren

Isländska

 • Battensjúkdómur
 • Juvenile Neuronal Ceroid Lipofuscinosis

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd