Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

22q13-deletionssyndromet (22q13-deletionssyndromet)

Andra beteckningar för " 22q13-deletionssyndromet"

Svenska

 • 22q13-deletionssyndromet
 • 22q13.3-deletionssyndromet
 • Kromosom 22, 22q13-deletionssyndromet
 • Kromosom 22, 22q13.3-deletionssyndromet
 • Phelan-McDermids syndrom

Engelska

 • Chromosome 22q13.3 deletion syndrome

Danska

 • Kromosom 22q13.3 deletion syndrom
 • 22q13 deletion syndrome
 • Deletion 22q13 syndrom
 • Kromosom 22, del 22q13
 • Phelan-McDermid Syndrom

Norska

 • Phelan-McDermids syndrom
 • Kromosom 22, del 22q13

Finsk

 • Kromosomin 22q13.33 deleetio

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd