Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Monosomi 4p-syndromet (4p-deletionssyndromet)

Andra beteckningar för "Monosomi 4p-syndromet"

Svenska

 • 4p-deletionssyndromet
 • Kromosom 4, 4p-deletionssyndromet
 • Wolf-Hirschhorns syndrom
 • Wolfs syndrom

Engelska

 • Wolf-Hirschhorn syndrome
 • Deletion 4p
 • Monosomy 4p

Danska

 • Wolf-Hirschhorn syndrom
 • Kromosom 4, del 4p (partiell)
 • Wolf syndrom

Norska

 • Wolf-Hirschhorns syndrom
 • Kromosom 4, del 4p (partiell)

Finsk

 • Wolf-Hirschhornin oireyhtymä

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd