Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita (von Eulenburgs sjukdom)

Andra beteckningar för "Hyperkalemisk periodisk paralys och Paramyotonia congenita"

Svenska

  • Hyperkalemisk periodisk paralys
  • HyperPP
  • von Eulenburgs sjukdom

Engelska

  • Hyperkalemic periodic paralysis and Paramyotonia congenita
  • HYPP, Hyperkalemic periodic paralysis, HyperPP, Eulenburg disease

Danska

  • Periodisk paralyse
  • Adynamia episodica hereditaria
  • Gamstorp sygdom

Norska

  • Hyperkalemic periodic paralysis

Finsk

  • Hyperkaleminen periodinen paralyysi

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd