Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Diagnos:

22q11-deletionssyndromet (Velokardiofacialt syndrom)

Andra beteckningar för "22q11-deletionssyndromet"

Svenska

 • CATCH 22
 • DiGeorges syndrom
 • Kromosom 22
 • VCFS
 • Velocardiofacial syndrome
 • Velokardiofacialt syndrom

Engelska

 • 22q11 deletion syndrome
 • DiGeorge syndrome
 • Shprintzen VCF Syndrome, CATCH 22
 • Velo-cardio-facial syndrome

Danska

 • 22q11-deletionssyndrom
 • CATCH 22
 • Conotruncal anomali face syndrom
 • DiGeorge syndrom
 • Kromosom 22, 22q11 deletion
 • Shprintzen syndrom
 • Takao syndrom
 • Velo cardio facialt syndrom

Norska

 • Velocardiofacialt syndrom
 • 22q11.2 syndrom
 • Conotruncal anomali face syndrom
 • DiGeorges syndrom
 • Kromosom 22, 22q11 delesjon
 • Kromosom 22q11-syndrom
 • Takaos syndrom
 • VCFS
 • Velokardiofasialt syndrom

Finsk

 • CATCH-oireyhtymä
 • 22q11.2 - deleetio
 • DiGeorgen oireyhtymä

Isländska

 • 22q11-heilkenni
 • CATCH 22
 • DiGeorge heilkenni
 • Velo-cardio-facial heilkenni

Information (diagnos)

Viktig! (oktober 2012)
Till följd av organisationsmässiga förändringar i Danmark är länkarna till de danska diagnosbeskrivningarna tillfälligt brutna. Fram tills de är återupprättade kan de danska beskrivningarna nås direkt från Socialstyrelsens webbsida.


Information och diagnosbeskrivning är länkar till externa internetsidor

En diagnos kan ha flera namn, både på svenska och på andra språk. En lista över dessa finner du på slutet av sidan.

Om man inte finner diagnosen i ett land hänvisas man vidare.

Skulle du inte finna din diagnos på denna tjänsten vänligast ta kontakt med:

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd