Nordisk länksamling för sällsynta diagnoser

Välj i alfabetisk diagnoslista

Rarelink.se

Detta är en nordisk länksamling för ovanliga diagnoser. rarelink är en informationskälla för både personer med funktionsnedsättning och professionella.


Gå till diagnoslistan »

Kontaktmöjligheter

Illustrationsfoto

Kontaktmöjligheterna som presenteras på rarelink gör det möjligt att upprätta kontakt mellan personer/berörda med sällsynta diagnoser i de nordiska länderna.

Kontaktmöjligheterna som presenteras i rarelink är via patient-/brukarföreningar i respektive land.

Gå via alfabetet överst på sidan för att se vilka patient-/brukarföreningar som finns för den enskilda diagnosen.

Gå till kontaktordningen »

Stött av Nordisk Ministerråd Nordiskt ministerråd